Dịch vụ đào tạo về Chứng thực Chữ ký số công cộng

Giới thiệu tổng quan

Khóa học Tổng quan về Dịch vụ chữ ký số trang bị những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Chữ ký số cũng như ứng dụng Chữ ký số trong các lĩnh vực.

Đối tượng

Khóa học được thiết kế hướng đến học viên là các tổ chức/ cá nhân có liên quan đến Dịch vụ chứng thực chữ ký số ở Việt Nam và nước ngoài như:

  • Các tổ chức cung cấp hoặc chuẩn bị cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số công cộng
  • Các tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng có tích hợp ký số như: Ngân hàng, Chứng khoán, Thuế, Hải quan, BHXH…

Mục tiêu

Học viên sau khi hoàn thành khóa học có khả năng

  • Hiểu và áp dụng thuần thục được các khái niệm, thuật ngữ chuyên môn về chữ ký số, tránh sai lầm trong quá trình trao đổi thông tin với đối tác, khách hàng
  • Nắm được các Luật, Nghị định và Thông tư liên quan tới dịch vụ chứng thực chữ ký số
  • Hiểu và áp dụng thuần thục được các khái niệm, thuật ngữ chuyên môn về chữ ký số, tránh sai lầm trong quá trình trao đổi thông tin với đối tác, khách hàng
  • Hiểu được các thành phần và vai trò của chúng trong hoạt động tổng thể của một hệ thống PKI hoàn thiện.
  • Đưa ra phương án triển khai các dịch vụ PKI vừa đảm bảo an ninh, vừa phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng, vừa dễ sử dụng cho người dùng.
  • Nắm được quy trình và phương pháp tích hợp ký số trên các ứng dụng